,   ,,,  


Λάρισα
Βόλος
Τρίκαλα
Καρδίτσα

Δείτε τις τελευταίες καταχωρήσεις

Νέα μοντέλα!

Όροι χρήσης
Επικοινωνία

Newsletter
Θέλετε τα τελευταία νέα του Auto-Thessaly στο email σας?

E-mail:
  HTML mail
  Text mail
  

Διαφημίσεις

 • Net2020
  - Πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών
 • Larissa Guide
  Οδηγός Επαγγελματιών Λάρισας

Πρόγραμμα επιβράβευσης

 

 

 

Όροι Χρήσης

Το AUTO THESSALY είναι μια online υπηρεσία (στο εξής "Υπηρεσία") που παρέχει αγγελίες πώλησης μηχανοκίνητων οχημάτων για λογαριασμό εμπόρων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ή εταιριών - αντιπροσωπειών αυτοκινήτων (στο εξής "Συνδρομητές"), διαθέσιμη μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.autothessaly.gr.
Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία με τρόπο σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που παρουσιάζονται ακολούθως. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους Χρήσης και να συμφωνήσετε με αυτούς, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συμφωνείτε να υπόκεισθε και να τηρείτε τους παρακάτω Όρους Χρήσης, ως αν είχατε υπογράψει αυτή τη Συμφωνία. Αν δεν τηρείτε τους Όρους Χρήσης, το Auto Thessaly διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία με την επιφύλαξη επιβολής των νομικών κυρώσεων ανά περίπτωση. H Υπηρεσία παρέχεται από την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο Internet ADV, Παπακυριαζή 53, Λάρισα (στο εξής "Η Εταιρία").
Ως χρήστης της Υπηρεσίας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:

Γενικοί όροι:

 1. Βασική προυπόθεση χρήσης της Υπηρεσίας είναι να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και τα στοιχεία τα οποία δίνονται από εσάς να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να αφορούν εσάς προσωπικά και μόνο.

 2. Η εγγραφή σας στο Auto Thessaly είναι για προσωπική χρήση και δεν μπορείτε να εκχωρήσετε τη χρήση του σε κανένα άλλο πρόσωπο υπό καμία συνθήκη.

 3. Απαγορεύεται να στείλετε κάποιο υλικό για καταχώρηση στο Auto Thessaly, που είναι σήμα κατατεθέν ή καταστρατηγεί κάποιον κανόνα δεοντολογίας ή αυθεντικότητας.

 4. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν κατά τη χρήση της Υπηρεσίας και το Auto Thessaly ή η εταιρία που το δημιούργησε δεν είναι υπεύθυνο για κανέναν λόγο έμμεσο ή άμεσο που να αφορά οποιουδήποτε είδους αποζημίωση απέναντί σας. Παρόλα αυτά, το Auto Thessaly θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου και η επικοινωνία των μελών του μεταξύ τους.

 5. Το Auto Thessaly διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το προσωπικό σας e-mail ή το κινητό σας τηλέφωνο, που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία, σε προωθητικές ενέργειες των παρόντων ή μελλοντικών υπηρεσιών του Auto Thessaly ή άλλων site που ανήκουν στην εταιρεία διαχείρισης του Auto Thessaly, τα οποία είναι ιδιοκτησία ή προκύπτουν ως τέτοια, ύστερα από συγχώνευση, απορρόφηση ή άλλη επιχειρηματική πράξη ενοποίησης λειτουργιών του Auto Thessaly με άλλα web sites.

 6. Το Auto Thessaly ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους οδηγούν τα links που περιέχονται σε αυτό.

Πνευματικά Δικαιώματα
Αναγνωρίζετε ότι η Υπηρεσία περιέχει πληροφορίες, λογισμικό, γραφικά και άλλο υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματα, εμπορικά μυστικά και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας και ότι αυτά τα δικαιώματα είναι έγκυρα και προστατευμένα. Δεν μπορείτε να αλλοιώσετε, να εκδώσετε, να μεταφέρετε ή να συμμετέχετε στη μεταφορά ή πώληση, να δημιουργήσετε παράγωγη δουλειά ή να εκμεταλλευτείτε καθ' οιονδήποτε τρόπο μερικό ή ολικό το Περιεχόμενο. Απαγορεύεται η μερική ή η ολική αναπαραγωγή του Περιεχομένου χωρίς προηγούμενη άδεια από τον ιδιοκτήτη.

Τιμολογιακή πολιτική
Η χρέωση της Υπηρεσίας υπολογίζεται και προκαταβάλλεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο. Όλες δε οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 19%. Ο Συνδρομητής της υπηρεσίας χρεώνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο και με τους όρους πληρωμής που αναφέρονται σε αυτόν. Τα τιμολόγια ή οι λογαριασμοί εξοφλούνται μέσα στην προθεσμία που αναφέρουν, ανάλογα με τον τρόπο που έχει επιλέξει ο Συνδρομητής, αποτελούν δε απόδειξη της οφειλής του Συνδρομητή προς την Εταιρία. Εάν ο Συνδρομητής δεν εξοφλήσει την οφειλή του εμπρόθεσμα, θα επιβαρύνεται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας καθώς και τα έξοδα (λειτουργικά, δικαστικά ή άλλα) στα οποία τυχόν υποβληθεί η Εταιρία για την είσπραξη της οφειλής. Σε περίπτωση μη εξόφλησης η Εταιρία δικαιούται να διακόψει προσωρινά την Υπηρεσία μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε την τιμολογιακή πολιτική της. Τυχόν αύξηση των τιμολογίων θα ισχύει μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την σχετική ειδοποίηση του Συνδρομητή.

Προσωπικά δεδομένα
Το Auto Thessaly σέβεται το προσωπικό απόρρητο και διαφυλάσσει από κάθε δημόσια προβολή τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 περί προστασίας από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα - χρήστες της Υπηρεσίας είναι προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή από αυτά για μεταβολή ή και για οριστική διαγραφή από το σύστημα εφόσον παύσουν την σύνδεσή τους στην Υπηρεσία.

Αποποίηση Ευθύνης
Το Auto Thessaly δε φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα της πληροφορίας που είναι προσβάσιμη μέσω της χρήσης των υπηρεσιών του. Οι Υπηρεσίες του Auto Thessaly παρέχονται χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Συμφωνείτε ότι η χρήση της υπηρεσίας επαφίεται καθ' ολοκλήρου σε δική σας ευθύνη. Ούτε το Auto Thessaly, ούτε οι συνεργάτες του δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία ή συνεπαγόμενη ζημία που προέρχεται από τη χρήση της υπηρεσίας ή αδυναμία πρόσβασης και χρήσης.

Τερματισμός Δικαιωμάτων Χρήσης
Το Auto Thessaly δικαιούται να διακόψει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας κατά τη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση. Επίσης το σύστημα διαγράφει αυτόματα όσα μηνύματα είναι παλαιότερα από 90 ημέρες ή όσα μηνύματα είναι παλιότερα από 30 ημέρες και έχουν διαβαστεί από τον παραλήπτη.

Εφαρμοζόμενο Νομικό Δίκαιο
Οι όροι χρήσης του Auto Thessaly διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τους νόμους του διεθνούς εμπορίου. Σε κάθε περίπτωση αντιδικίας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Στην περίπτωση που κάποια από τις παρούσες διατάξεις κριθεί ως μη εφαρμόσιμη ή καταχρηστική, οι υπόλοιποι όροι χρήσης της παρούσας σελίδας και των όρων προστασίας απορρήτου παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

© Copyright 2005  NEW MEDIA